209.

14.03.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: UV-1880/2002
    Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
    Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
aktualizované 22.02.2012, 01:02