212.

27.03.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-2029/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-1963/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 3. Č.m.: UV-2226/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-2129/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-407/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Súhlasí
 6. Č.m.: UV-D-38/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-2049/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-1870/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 9. Č.m.: UV-1869/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-2125/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-2022/2002
  Predkladá: splnomocnenec na ochranu osobných údajov; podpredseda vlády P. Csáky; minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-2123/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-1868/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 14. Č.m.: UV-2215/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-1632/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-1636/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 17. Č.m.: UV-568/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-2224/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 19. Č.m.: UV-2177/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-2303/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-2166/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-2254/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-2204/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-2251/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-1706/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 26. Č.m.: UV-2298/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-2383/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš; predseda SAV
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-2036/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 29. Č.m.: UV-2162/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-2031/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 31. Č.m.: UV-2167/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 32. Č.m.: UV-2173/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 33. Č.m.: UV-2141/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 34. Č.m.: UV-2205/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-2285/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-2165/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vypustený
 37. Č.m.: UV-2223/2002
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Neschválený
 38. Č.m.: UV-D-43/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 39. Č.m.: UV-2192/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 40. Č.m.: UV-2099/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 41. Č.m.: UV-7363/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 42. Č.m.: UV-7500/2001
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 43. Č.m.: UV-2384/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-2212/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-2180/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02