194.

19.12.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-8357/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-8026/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-8287/2001
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-8039/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-8291/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister životného prostredia; primátor mesta Bratislavy
  Materiál: Rokovanie prerušené
 6. Č.m.: UV-8234/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-8321/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vrátený
 8. Č.m.: UV-7638/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 9. Č.m.: UV-7914/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-8319/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 11. Č.m.: UV-8061/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-7516/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Rokovanie prerušené
 13. Č.m.: UV-8171/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-5272/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 15. Č.m.: UV-8128/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-8343/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-7747/2001
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-7515/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 19. Č.m.: UV-8177/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 20. Č.m.: UV-8249/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-6833/2001
  Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-8260/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-8303/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-8286/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-8229/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 26. Č.m.: UV-T-2135/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-8342/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 28. Č.m.: UV-7731/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 29. Č.m.: UV-8345/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-8293/2001
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 31. Č.m.: UV-8305/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-8248/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vypustený
 33. Č.m.: UV-7258/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-8275/2001
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš; minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 35. Č.m.: UV-8149/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vypustený
 36. Č.m.: UV-8205/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 37. Č.m.: UV-8346/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 38. Č.m.: UV-8095/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 39. Č.m.: UV-8337/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 40. Č.m.: UV-8368/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 41. Č.m.: UV-8231/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 42. Č.m.: UV-8109/2001
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 43. Č.m.: UV-8273/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 44. Č.m.: UV-7764/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 45. Č.m.: UV-8093/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 46. Č.m.: UV-8363/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 47. Č.m.: UV-8170/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja; minister hospodárstva; prezident prezídia Fondu národného majetku SR
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 48. Č.m.: UV-8200/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 49. Č.m.: UV-8219/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 50. Č.m.: UV-8235/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-8237/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-8201/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-8179/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-8228/2001
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-8196/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-8214/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-8115/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-8221/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí; predseda Úradu jadrového dozoru SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-8156/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-8174/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02