Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

91.

26.05.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18424/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 2. Č.m.: 18532/2015
  Predkladá: minister životného prostredia
 3. Č.m.: 18531/2015
  Predkladá: minister životného prostredia
 4. Č.m.: 17990/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 18370/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: 19324/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: 19353/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 19374/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 9. Č.m.: 19530/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 10. Č.m.: 19525/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 11. Č.m.: 19684/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 12. Č.m.: 19693/2015
  Predkladá: minister kultúry
aktualizované 27.05.2015, 10:22