Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách

Číslo materiálu:18424/2015
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 15.05.2015, 09:15