Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

95.

07.07.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 23787/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 2. Č.m.: 23261/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 23460/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 24184/2015
  Predkladá: minister financií
 5. Č.m.: 23457/2015
  Predkladá: minister obrany
 6. Č.m.: 2 4158/2015
  Predkladá: minister práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 7. Č.m.: 24261/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti Slovenskej republiky
 8. Č.m.: 23400/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 9. Č.m.: 23744/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 10. Č.m.: 24173/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 11. Č.m.: 24573/2015
  Predkladá: minister financií Slovenskej republiky
aktualizované 08.07.2015, 10:52