Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:24261/2015
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 03.07.2015, 11:02