Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Číslo materiálu:2 4158/2015
Rezort:Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 03.07.2015, 11:13