Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - stiahnutý predkladateľom

Číslo materiálu:stiahnutý predkladateľom
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Úrad vlády SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
aktualizované 22.09.2022, 08:08