Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody

22
Číslo materiálu:UNMS/00534/2022-801
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.09.2022, 15:49