Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie

Číslo materiálu:07738/2022-2062-74247
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.09.2022, 15:20