1. rokovanie LRV SR

29.05.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 14935/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
 2. Č.m.: 15526/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
 3. Č.m.: 16761/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 16632/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 8163/2012
  Predkladá: predsedníčka úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 6. Č.m.: 16606/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 13835/2012
  Predkladá: minister financií
 8. Č.m.: 17640/2012
  Predkladá: minister financií
 9. Č.m.: 17559/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 10. Č.m.: 17623/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
aktualizované 29.05.2012, 15:08