4. rokovanie LRV SR

26.06.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20050/2012
  Predkladá: minister obrany
 2. Č.m.: 21328/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 21326/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 4. Č.m.: 21322/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 5. Č.m.: 20205/2012
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 6. Č.m.: 20469/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
 7. Č.m.: 20465/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
 8. Č.m.: 20734/2012
  Predkladá: minister financií
 9. Č.m.: 21314/2012
  Predkladá: minister financií
 10. Č.m.: 21310/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 11. Č.m.: 21308/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 12. Č.m.: 21411/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 13. Č.m.: 21586/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
 14. Č.m.: 21585/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
 15. Č.m.: 21588/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 26.06.2012, 15:30