5. rokovanie LRV SR

03.07.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22153/2012
  Predkladá: minister financií
 2. Č.m.: 22356/2012
  Predkladá: minister financií
 3. Č.m.: 22114/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 22407/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 5. Č.m.: 22404/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 6. Č.m.: 22475/2012
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 22459/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 04.07.2012, 09:52