6. rokovanie LRV SR

24.07.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 19007/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 2. Č.m.: 23511/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 23720/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 23721/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 23614/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 23227/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti
 7. Č.m.: 23872/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti
 8. Č.m.: 23326/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 24.07.2012, 15:03