7. rokovanie LRV SR

14.08.2012, 09:30
Historická budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24432/2012
  Predkladá: minister kultúry
 2. Č.m.: 27306/2012
  Predkladá: minister kultúry
 3. Č.m.: 27295/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 26599/2012
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 5. Č.m.: 26655/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 26660/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 26657/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 14.08.2012, 14:50