8. rokovanie LRV SR

21.08.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24291/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 27853/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti
 3. Č.m.: 29075/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 29074/2012
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 29090/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 29091/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Č.m.: 29141/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 8. Č.m.: 29183/2012
  Predkladá: minister vnútra SR
 9. Č.m.: 29301/2012
  Predkladá: minister vnútra
aktualizované 22.08.2012, 11:25