11. rokovanie LRV SR

18.09.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 32485/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 32821/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 32693/2012
  Predkladá: minister financií
 4. Č.m.: 32695/2012
  Predkladá: minister financií
 5. Č.m.: 32694/2012
  Predkladá: minister financií
 6. Č.m.: 32679/2012
  Predkladá: minister financií
 7. Č.m.: 32869/2012
  Predkladá: minister financií
 8. Č.m.: 32911/2012
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 9. Č.m.: 32878/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 10. Č.m.: 32910/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 19.09.2012, 08:51