12. rokovanie LRV SR

25.09.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 33300/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
 2. Č.m.: 33439/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: 33437/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 33433/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 33450/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 33507/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 7. Č.m.: 33460/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
 8. Č.m.: 33525/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti
 9. Č.m.: 33530/2012
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 28.09.2012, 13:04