13. rokovanie LRV SR

09.10.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 23291/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 2. Č.m.: 30575/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 30577/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 33721/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
 5. Č.m.: 33969/2012
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 6. Č.m.: 34068/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
 7. Č.m.: 34218/2012
  Predkladá: predsedníčka úradu jadrového dozoru
 8. Č.m.: 34633/2012
  Predkladá: predseda správy štátnych hmotných rezerv
 9. Č.m.: 34634/2012
  Predkladá: predseda správy štátnych hmotných rezerv
aktualizované 09.10.2012, 14:34