14. rokovanie LRV SR

23.10.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 34793/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 2. Č.m.: 34791/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 34553/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 35671/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 35845/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 23301/2012
  Predkladá: minister kultúry SR
 7. Č.m.: 30555/2012
  Predkladá: minister vnútra SR
 8. Č.m.: 30559/2012
  Predkladá: minister vnútra SR
 9. Č.m.: 30557/2012
  Predkladá: minister vnútra SR
 10. Č.m.: 30570/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 11. Č.m.: 35724/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 12. Č.m.: 35828/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 13. Č.m.: 35784/2012
  Predkladá: minister životného prostredia SR
aktualizované 23.10.2012, 14:53