15. rokovanie LRV SR

06.11.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 36068/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 2. Č.m.: 35992/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 3. Č.m.: 35885/2012
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 4. Č.m.: 36045/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 35848/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 36674/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Č.m.: 37093/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 8. Č.m.: 37095/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 9. Č.m.: 37088/2012
  Predkladá: minister financií SR
 10. Č.m.: 36898/2012
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 11. Č.m.: 36900/2012
  Predkladá: minister hospodárstva SR
aktualizované 06.11.2012, 14:12