16. rokovanie LRV SR

20.11.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 30542/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a rehionálneho rozvoja
 2. Č.m.: 38540/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 3. Č.m.: 34434/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 4. Č.m.: 34433/2012
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 5. Č.m.: 38505/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 38507/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Č.m.: 38506/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
aktualizované 20.11.2012, 13:32