17. rokovanie LRV SR

04.12.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 39694/2012
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 2. Č.m.: 40370/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 3. Č.m.: 39933/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 40013/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 5. Č.m.: 40015/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 6. Č.m.: 40017/2012
  Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
 7. Č.m.: 40163/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Č.m.: 40016/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
aktualizované 04.12.2012, 13:44