18. rokovanie LRV SR

18.12.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 40392/2012
  Predkladá: predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
  minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 40455/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

 3. Č.m.: 40454/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 40998/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 5. Č.m.: 40933/2012
  Predkladá: minister financií
 6. Č.m.: 41203/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
 7. Č.m.: 41756/2012
  Predkladá: minister kultúry
 8. Č.m.: 41633/2012
  Predkladá: minister vnútra
 9. Č.m.: 41712/2012
  Predkladá: minister vnútra
 10. Č.m.: 41711/2012
  Predkladá: minister vnútra
 11. Č.m.: 41788/2012
  Predkladá: minister práce,sociálnych vecí a rodiny
 12. Č.m.: 41798/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 19.12.2012, 09:23