Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

21.

05.02.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 2386/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 3236/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: 3234/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 3235/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 4427/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
 6. Č.m.: 4431/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 7. Č.m.: 4428/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 8. Č.m.: 4432/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 9. Č.m.: 4838/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
aktualizované 05.02.2013, 13:00