Návrh na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Číslo materiálu:4838/2013
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívy materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 04.02.2013, 10:28