Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v členských štátoch Európskej únie

Číslo materiálu:2386/2013
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 23.01.2013, 12:23