Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 (FUND PROT 2003) a k návrhu na vykonanie vyhlásenia Slovenskej republiky k FUND PROT 2003

Číslo materiálu:4432/2013
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 31.01.2013, 12:27