23. rokovanie LRV SR

19.02.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 5769/2013
  Predkladá: minister vnútra
 2. Č.m.: 6084/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 6085/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 6131/2013
  Predkladá: minister financií
 5. Č.m.: 6136/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 6. Č.m.: 6204/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
aktualizované 19.02.2013, 14:59