24. rokovanie LRV SR

05.03.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 38167/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 2. Č.m.: 787/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 6250/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 7277/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 7306/2013
  Predkladá: vedúci Úradu vlády
aktualizované 05.03.2013, 12:45