25. rokovanie LRV SR

26.03.2013, 09:30
HIstoricá budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 8107/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 2. Č.m.: 7528/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 7526/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 8208/2013
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 5. Č.m.: 8280/2013
  Predkladá: minister financií
 6. Č.m.: 8347/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 7. Č.m.: 8349/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 8. Č.m.: 8323/2013
  Predkladá: minister kultúry
 9. Č.m.: 8437/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 26.03.2013, 13:49