36. rokovanie LRV SR

06.08.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 15141/2013
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 19252/2013
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 17752/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 19764/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Č.m.: 18210/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 6. Č.m.: 18079/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
 7. Č.m.: 18080/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
 8. Č.m.: 19685/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
 9. Č.m.: 19753/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
 10. Č.m.: 15130/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
 11. Č.m.: 18205/2013
  Predkladá: minister kultúry
 12. Č.m.: 19662/2013
  Predkladá: minister životného prostredia
 13. Č.m.: 19119/2013
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 14. Č.m.: 19746/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 15. Č.m.: 19747/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 16. Č.m.: 19836/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 07.08.2013, 09:37