48. rokovanie LRV SR

07.01.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 33321/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 2. Č.m.: 33616/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 3. Č.m.: 33613//2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 4. Č.m.: 32932/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 32930/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 32934/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 32933/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 13.01.2014, 09:30