50. rokovanie LRV SR

04.02.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 6675/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 2. Č.m.: 6278/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 6049/2014
  Predkladá: minister kultúry
 4. Č.m.: 7397/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 5. Č.m.: 6786/2014
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
aktualizované 04.02.2014, 13:37