36. rokovanie LRV SR

05.09.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 38991/2017
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 2. Č.m.: 39759/2017
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 39280/2017
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 4. Č.m.: 38616/2017
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 40244/2017
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 6. Č.m.: 40263/2017
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 06.09.2017, 10:43