51. rokovanie LRV SR

13.03.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 10250/2018
  Predkladá: minister financií
 2. Č.m.: 9916/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 3. Č.m.: 9919/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 4. Č.m.: 9920/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 10399/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 7210/2018
  Predkladá: minister životného prostredia
 7. Č.m.: 10440/2018
  Predkladá: minister zdravotníctva
 8. Č.m.: 10566/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
aktualizované 14.03.2018, 10:50