58. rokovanie LRV SR

10.07.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22743/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 2. Č.m.: 23001/2018
  Predkladá: minister spravodlivosti
 3. Č.m.: 22949/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 23378/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 23909/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 6. Č.m.: 24026/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 7. Č.m.: 24064/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 8. Č.m.: 24063/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
aktualizované 10.07.2018, 12:55