60. rokovanie LRV SR

21.08.2018, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22746/2018
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 24851/2018
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: /2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 22759/2018
  Predkladá: ministerka vnútra
 5. Č.m.: 29116/2018
  Predkladá: ministerka vnútra
 6. Č.m.: 29030/2018
  Predkladá: minister spravodlivosti
 7. Č.m.: 29029/2018
  Predkladá: minister spravodlivosti
 8. Č.m.: 29027/2018
  Predkladá: minister spravodlivosti
 9. Č.m.: 29028/2018
  Predkladá: minister spravodlivosti
 10. Č.m.: 28427/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 11. Č.m.: 28312/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 12. Č.m.: 29013/2018
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 13. Č.m.: /2018
  Predkladá: zástupca vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky
 14. Č.m.: 29167/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 15. Č.m.: 28908/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
aktualizované 21.08.2018, 14:41