63. rokovanie LRV SR

09.10.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 32230/2018
  Predkladá: ministerka kultúry
 2. Č.m.: 30372/2018
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 3. Č.m.: 33423/2018
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 31564/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 31566/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 6. Č.m.: 31565/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 7. Č.m.: 31567/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 8. Č.m.: 31559/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 9. Č.m.: 31560/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 10. Č.m.: 31561/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 11. Č.m.: 31562/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 12. Č.m.: 31563/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 13. Č.m.: 33432/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 14. Č.m.: 33707/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 09.10.2018, 14:54