65. rokovanie LRV SR

05.11.2018, 10:00
Nová budova ÚV, miestnosť 004
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 32231/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 36524/2018
  Predkladá: predseda vlády Slovenskej republiky
 3. Č.m.: 37150/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 4. Č.m.: 37071/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 37417/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
aktualizované 05.11.2018, 14:53