76. rokovanie LRV SR

16.04.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 10202/2019
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 2. Č.m.: 10199/2019
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 3. Č.m.: 10319/2019
  Predkladá: minister spravodlivosti
 4. Č.m.: 10166/2019
  Predkladá: minister spravodlivosti
 5. Č.m.: 10547/2019
  Predkladá: minister spravodlivosti
 6. Č.m.: 10637/2019
  Predkladá: minister spravodlivosti
 7. Č.m.: 10314/2019
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 8. Č.m.: 10307/2019
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 9. Č.m.: 10733/2019
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 10. Č.m.: 10606/2019
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 11. Č.m.: 10506/2019
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
 12. Č.m.: 10640/2019
  Predkladá: predseda Štatistického úradu
 13. Č.m.: 10739/2019
  Predkladá: ministerka kultúry
 14. Č.m.: 10738/2019
  Predkladá: ministerka kultúry
 15. Č.m.: 10737/2019
  Predkladá: ministerka kultúry
 16. Č.m.: 10774/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
aktualizované 17.04.2019, 09:27