Návrh záverečného účtu za rok 2010

Číslo materiálu:UV-11864/2011
Rezort:NKÚ SR
Rezortné číslo:1158/2010/1013
Predkladateľ:predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Podnet:Smernica MF SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50