Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Číslo materiálu:UV-12030/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/014418/2011-621
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:§ 10 ods. 1 a 7 zákona č. 80/1997 Z. z.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50