Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:UV-12031/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/013805/2011-622
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Bod B.1 uznesenia vlády SR č. 235 zo dňa 6. apríla 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Znenie so zapracovanými pripomienkami
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:50