2. rokovanie HSR SR

24.08.2020, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: .
  Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 18637/2020-M_OPVA
  Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 3. Č.m.: 18691/2020-M_OPVA
  Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 20422/2020-M_OPVA
  Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 5. Č.m.: MF/005587/2020-635
  Predkladá: Podpredseda vlády a minister financií SR
 6. Č.m.: MF/007822/2020-632
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 7. Č.m.: MF/009257/2020-731
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 8. Č.m.: MF/007288/2020-721
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
aktualizované 09.09.2020, 16:30