Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

Číslo materiálu:20422/2020-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Uznesenie vlády SR č. 688 zo 4. decembra 2013 k Návrhu národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2020, 17:06