Systém financovania a finančného riadenia FM EHP a NFM pre programové obdobie 2009-2014

Číslo materiálu:UV-27611/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/022559/2011-521
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:na základe uznesenia vlády SR č. 607/2010
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51