Návrh na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros - nové znenie

Číslo materiálu:UV-27804/2011
Rezort:MDVaRR SR
Rezortné číslo:17121/2011/OÚ/z. 31643-M
Predkladateľ:1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51