24. rokovanie LRV SR

15.06.2021, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 8246/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 8245/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 9001/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 9002/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 8244/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
aktualizované 25.01.2023, 13:32